I KYU - pas brązowy

1. NAGE WAZA - techniki rzutów:


2. KATAME WAZA - techniki chwytów
2.1. SHIME WAZA - techniki duszeń:


3. RENRAKU WAZA - kombinacje:


4. KAESHI WAZA - kontrrzuty:

 


NAGE WAZA

 

NAGE WAZA

 

NAGE WAZA

 

NAGE WAZA

 

NAGE WAZA

 

NAGE WAZA

 


KATAME WAZA - SHIME WAZA