Aktualności

Regulamin korzystania z sali sportowej na czas pandemii COVID-19

UWAGA! Bardzo Ważne! Proszę wszystkich o zapoznanie się z poniższym regulaminem i bezwzględne stosowanie się do jego zaleceń, gdyż złamanie zasad przyjętych w Regulaminie skutkować będzie zawieszeniem zajęć do czasu zakończenia pandemii !!!

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Jerzykowie
na czas pandemii COVID-19 od dnia 15 września 2020 r.

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY :
1. Z Sali sportowej mogą korzystać tylko grupy zorganizowane ( dzieci szkolne z Gminy Pobiedziska) pod opieką trenera.
2. Do odwołania nie udostępnia się Sali sportowej grupom nieformalnym.
3. Godziny udostępniania sali sportowej ustalane są z osobą wskazaną w umowie.
4. Nie udostępnia się sali sportowej w soboty, niedziele i święta oraz w dni wolne od zajęć w szkole, o których administrator powiadomi wynajmującego z trzydniowym wyprzedzeniem.
5. Zgłoszenia korzystania z Sali sportowej przez grupy należy dokonać:
  a. Telefonicznie 618152410
  b. Lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Wejście na salkę sportową jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu się do administratora, którego może reprezentować wyznaczony przez niego pracownik szkoły.
7. W Szkole należy zgłosić wejście grupy w dyżurce. Czynność tę wykonuje trener.
8. Szkoła prowadzi rejestr grup korzystających z sali sportowej.
9. Wejście uczestników na salę odbywa się wejściem od strony parkingu. Uczestnicy muszą zachować dystans społeczny i do Sali mogą wejść tylko z trenerem. Trener sprawuje również nadzór nad szatniami i opuszcza budynek sali sportowej jako ostatni.
10. Do momentu pojawienia się trenera uczestnicy przebywają przed wejściem do Sali sportowej, zachowując dystans społeczny.
11. W korytarzu Sali oraz w w szatniach obowiązuje noszenie maseczek lub innych środków ochronnych. Maseczkę można zdjąć na Sali sportowej.
12. W jednej szatni może przebywać do 12 osób.
13. Założenie maseczki obowiązuje również w chwili opuszczania sali sportowej do momentu ze szkoły.
14.Trener odpowiada za weryfikację uczestników. Sposób weryfikacji podaje uczestnikom . Obowiązkiem trenera jest prowadzenie listy uczestników na zajęciach danego dnia i przekazanie jej w dyżurce.
15. W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi.
16. Trener stosuje szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.
17. Grupy korzystają z osobistego sprzętu treningowego,
18.Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt . Miejsca do dezynfekcji zostaną wskazane przez zarządcę.
19. Obowiązuje zakaz przebywania w budynku szkoły osób nie biorących udziału w zajęciach, rodziców oraz opiekunów.
20. Dziecko może być przyprowadzone tylko przez jednego rodzica/opiekuna.
21. Rodzice/opiekunowie oczekują na dziecko na zewnątrz, zachowując odpowiedni odstęp.
22.Uczestnicy i trener po zakończeniu zajęć, zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia Szkoły w celu uniknięcia gromadzenia się osób. Trener fakt opuszczenia sali zgłasza w dyżurce.
23. W przypadku zajęć sportowych, organizowanych przez kluby sportowe lub inne podmioty prowadzące działalność sportową – za przestrzeganie zasad regulaminu oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia (Trenerzy).
24. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia sali gimnastycznej danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii oraz do anulowania rezerwacji.
25. Uczestnicy i trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie korzystania z sali gimnastycznej poproszeni o natychmiastowe opuszczenie Szkoły.
26. Obowiązuje zachowywanie dystansu społecznego na całym terenie Szkoły.
27. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zajęć oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
28. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na sali sportowej.
29. Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na sali sportowej odpowiada materialnie osoba/podmiot , wynajmujący salę sportową .

Alina Mańka- dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

gmina pobiedziskaZadania realizowane w UKS Lider Biskupice oraz UKS Koziołki Jerzykowo
współfinansowane przez Gminę Pobiedziska.

Jesteś tutaj: Start Aktualności Regulamin korzystania z sali sportowej na czas pandemii COVID-19

Kontakt z nami

 

Napisz do nas

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najczęściej czytane

Najnowsze wiadomości